Verlofaanvraag

De schoolleiding kan eenmaal per jaar voor maximaal 10 schooldagen verlof verlenen. Dit kan alleen als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om tijdens een schoolvakantie twee weken aaneengesloten gezinsvakantie te nemen.

Formulier verlofaanvraag.