Ouders en school

De Pieter van der Plasschool, dat zijn we samen. Leerlingen geven aan wat zij belangrijk vinden in de Leerlingenraad. Ouders hebben invloed op het beleid van de school middels de Medezeggenschapsraad. Ook vormen zij een onmisbare praktische schakel bij diverse activiteiten via de Oudercommissie. We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier tijdens ‘Koffie mét Pieter’ en in het gebouw kunnen uw kinderen ook voor en na schooltijd terecht bij de buitenschoolse opvang.