Uw kind aanmelden

U kunt uw zoon of dochter aanmelden voor de Pieter van der Plasschool door een afspraak te maken met de directeur van de school. U krijgt dan een rondleiding en een gesprek, op deze manier krijgt u een goed beeld van de school. Voor ieder kind geldt dat het minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt, ingeschreven moet staan bij een basisschool. Voor onze school geldt hoe eerder hoe beter.

Omdat er meer aanmeldingen zijn dan wij kunnen plaatsen, dit in verband met de beschikbare ruimte, hebben wij een geografische afbakening ingesteld.
Voor de Pieter van der Plasschool geldt de volgende geografische afbakening:

  1. Leerlingen uit Wateringen/Westland worden eerst geplaatst.
  2. Leerlingen die buiten de kern Wateringen, maar binnen het gebied Laan van Wateringse Veld - Wippolderlaan - Erasmusweg wonen worden bij voldoende ruimte als tweede toegelaten.
  3. Leerlingen buiten dit gebied worden alleen bij voldoende ruimte als laatste geplaatst.

Kinderen uit de eerste ring worden na een gesprek direct geplaatst. Ouders krijgen hiervan een schriftelijke bevestiging. Kinderen uit de 2e en 3e ring moeten schriftelijk aangemeld worden en komen op een wachtlijst.

Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag het een aantal keren op bezoek komen om vast te wennen. De leerkracht bij wie het kind in de groep komt, zal hiervoor contact met u opnemen en de afspraken maken.