Oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit een groep actieve en enthousiaste ouders die zich inzet voor de school. Leden van de oudercommissie ondersteunen het team zoveel mogelijk bij interne en organisatorische zaken die op school plaatsvinden.

De Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) bestaat uit ouders van leerlingen en wordt gekozen door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. De OC vergadert 4 keer per jaar. Tijdens een vergadering wordt o.a. gesproken over de volgende onderwerpen; de voortgang van de werkgroepen voor komende evenementen, de financiële voortgang, evaluatie vanuit een werkgroep over uitgevoerde evenementen, lopende of nieuwe punten welke zijn ingebracht door leden (of welke ons bereikt hebben via ouders). De penningmeester van de Oudercommissie legt verantwoording af aan de MR en directie over de activiteiten en kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar. Heeft u zin om mee te doen? Ieder jaar opnieuw kan de OC nieuwe leden gebruiken, want er nemen er altijd wel een aantal afscheid.

Wat doet de Oudercommissie?

De OC behartigt de belangen van de ouders, met als doel de belangstelling voor, en betrokkenheid van ouders, bij school te bevorderen en tevens om een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt beheerd door de OC. De OC regelt of financiert kleine aardigheidjes zoals bijvoorbeeld: cadeautjes voor alle kinderen van Sint, versiering tijdens kerst, projectweek, versnapering of ontbijt tijdens Pasen, avondvierdaagse en afscheid groep 8.

Verder helpt de OC het schoolteam bij het organiseren en plannen van een diversiteit aan vieringen, feestjes, (sport)evenementen en uitstapjes.Ook zorgen zij ervoor dat de school bij festiviteiten mooi versierd wordt.

Vanzelfsprekend is dit alles ook niet mogelijk zonder hulp van andere enthousiaste ouders, die daarentegen geen lid zijn van de OC. Voor bijna elke werkgroep/activiteit is extra hulp nodig. “Vele handen maken natuurlijk licht werk”, maar uw kind(eren) zal uw betrokkenheid als ouder ook fijn vinden.