Medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten daadwerkelijk inspraak hebben in de gang van zaken op school. Daarom heeft de Pieter van der Plasschool een medezeggenschapsraad (MR) met een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders.

De medenzeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR komt ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar en gaat in overleg met de directeur. 

De medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vertegenwoordigers van alle scholen die onder de Stichting PCPOW vallen. Hier wordt advies of instemming gevraagd betreffende onderwerpen die al onze scholen aangaan. 

Voor het schooljaar 2020-2021 zitten de volgende leden in de Medezeggenschapsraad: 

Willeke Groeneveld, leerkracht groep 1/2E

Gina Lelyveld, leerkracht groep 1/2C

Katinka van der Burg, leerkracht groep 3B

Cheryl Kraaijeveld, zoon in groep 3

Petra Kalee, dochter in groep 5 en zoon in groep 1/2

Erik Soonieus, zoon in groep 8, dochter in groep 5 en een dochter in groep 3