Leerlingenraad

De leerlingenraad op de Pieter van der Plasschool is een groep enthousiaste kinderen die input geven over het onderwijs op school. Op dit moment geven ouders, leerkrachten en directie input over (de kwaliteit van) het onderwijs, de toevoeging van de kinderen is zeer waardevol. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en (soms) beslissen wat er op school en in de klas gebeurt. Wat zou kunnen bijdragen aan leuker en verrijkende onderwijs?

De raad luistert daarbij naar ideeën, voorstellen, moeilijkheden en klachten van de leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie/leerkrachten) agendapunten in.

Wat moet u weten

Doel van de leerlingenraad:
·         Kinderen praten mee over het onderwijs op de Pieter van der Plasschool. (in de breedste zin van het woord)
·         Kinderen mogen vragen stellen en suggesties doen voor het onderwijs op de Pieter van der Plasschool.
·         Kinderen leren dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belang te behartigen, maar dat het gaat om het belang van alle leerlingen; het algemeen belang.

Over welke onderwerpen/vraagstukken mogen de kinderen iets vinden?
Dit kunnen vragen zijn die de kinderen zelf aandragen of vraagstukken waar het team/MT de kinderen om advies vraagt.
Bijvoorbeeld: Het praten over de schoolregels, invulling van een schoolfeest of project, de tevredenheid van kinderen over het onderwijs en de materialen/ methodes die we inzetten, verbeteren van het toilet-gebruik op school. Ook kunnen ze initiatief nemen in het kader van actief burgerschap een rol spelen; bijv. een actie voor het milieu in en rond de school.

We denken bijvoorbeeld aan de inrichting van de school of de ervaringen van kinderen over het werken in de klas. De leerlingen mogen alles aan de orde stellen, ze krijgen niet altijd hun zin. We willen wel graag dat ze vragen stellen om de kwaliteit te toetsen.

De leerlingenraad heeft adviesrecht i.p.v. instemmingsrecht. (Dit recht wordt echter wel serieus meegenomen) De onderwerpen die besproken worden in de leerlingenraad zouden kortdurende interventies moeten zijn, zodat de kinderen snel een antwoord of effect zien van hun inzet/ input.

Deelname aan de leerlingenraad is mogelijk vanaf groep 6. Elke groep levert 2 deelnemers, in de klas vinden verkiezingen plaats.

Dit schooljaar zitten de volgende leerlingen in de raad:

We vergaderen 5x per schooljaar.