Ons verhaal

Pieter van der Plas is geboren in 1838. Hij was een rijke tuinder in Wateringen. Als president-kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Gemeente was hij zeer betrokken bij het kerkelijke leven. Hij overleed in het jaar 1903. In zijn testament stond dat een groot deel van zijn bezit geschonken moest worden aan de schoolvereniging. Van dit geld zou dan een school kunnen worden gebouwd. Als herinnering aan de schenker kreeg de school de naam "Pieter van der Plasschool".

De Pieter van der Plasschool is een protestant christelijke school en inmiddels onderdeel van PCPOW, Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland.

Waar staan wij voor

De Pieter van der Plasschool is een school waar ieder kind telt en al doende leert. Ons onderwijs sluit aan op de behoefte van het kind. Drie behoeften staan hierbij centraal; relatie, competentie en onafhankelijkheid. Samenwerken en vertrouwen zijn onze kernwaarden. 

Kinderen leren met en van elkaar. Dit kan als kinderen zich veilig voelen en we respectvol en met vertrouwen met elkaar omgaan. We hanteren hierbij de normen en waarden vanuit het christelijk geloof.

Samenwerken is voor ons een waarde en een voorwaarde voor het begeleiden van onze kinderen. Samen met de kinderen werken we aan hun ontwikkeling. Samen met ouders werken we aan een goede afstemming van de begeleiding van hun kind en onze leerling. Samen met collega’s zoeken we naar nog betere wegen om kinderen te laten leren en ontwikkelen. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor een vraagstuk. Samen met ketenpartners/ organisaties die direct aan ons verbonden zijn, werken we aan een doorgaande lijn in de ondersteuning van de kinderen in de wijk. We kunnen en willen dit niet alleen.

Onze basishouding is vertrouwen. Vanuit vertrouwen is er ruimte om tot leren te komen, dingen te kunnen proberen en fouten te maken. Dat is erg belangrijk, van proberen en fouten maken kan je zoveel leren! We zien steeds vaker dat onze kinderen bang zijn om fouten te maken en opdrachten alleen willen oppakken als er een zekerheid tot slagen in zit. Door het bieden van vertrouwen, veiligheid en te investeren in de relatie met het kind en ouders, willen we een leeromgeving creëren die uitnodigt tot optimaal leren en ontwikkelen.