Schoolplan

In het schoolplan staat beschreven wat de idealen van de Pieter van der Plasschool zijn en de ambities over het onderwijs voor de toekomst en op welke wijze de school daar werk van wil maken. Het plan is bedoeld voor de schooljaren 2019 t/m 2023 en is tot stand gekomen samen met het team en de kinderen. Het schoolplan beschrijft kort en bondig hoe de Pieter van der Plasschool de komende jaren gaat werken door dit te vertalen in beleid en plannen.

Schoolplan 2019 t/m 2023