POS ouderrapport

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Hier vindt u een beknopt beeld van de ondersteuning die de Pieter van der Plasschool biedt.

Ouderrapport 2021-2022